Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Info

Anvendelse

Dynamitbogen er en dynamisk lærebog, der kan anvendes i et samarbejde mellem klasser i stort set hele skoleforløbet.

Grundtanken i materialet er, at elever undersøger et fælles eller selvvalgt område, søger information på nettet og andre steder og derved tilegner sig en viden, som de efterfølgende formidler til en konkret klasse af yngre, ældre eller jævnaldrende elever.

Formidlingen sker ved, at eleverne producerer en hjemmeside, fx udformet som en lærebog, et leksikon, en interaktiv assistent eller en webquest, hvor modtagerne ledes igennem en række spørgsmål og henvisninger til hjemmesider, hvor svarene findes.

Samarbejdsklassen arbejder med samme emne og kan give kvalificeret respons undervejs.

Undervejs kommunikerer klasserne uformelt vha. elevernes personlige hjemmesider, som samtidig tjener som eksperimentarium for arbejdet med programmet.

Indhold

Dynamitbogen består af et undervisningssite (dette site) og en Dynamitbogsskabelon.

Nærværende site indeholder henvisninger til Dynamitbøger, samt undervisningsmateriale i form af interaktive assistenter med kurser i samarbejde, respons, søgning på nettet, interview, modtageropmærksomhed, vurdering af læsbarhed og meget mere til brug efter behov undervejs i elevernes arbejdsproces.

De interaktive assistenter fremmer elevernes egen refleksion og opstiller stilladser for deres projekter. Læreren kan følge med i hvordan eleverne arbejder med undervisningsmaterialet.

Kom i gang

Kontakt Jeppe Bundsgaard (jeppe@bundsgaard.net) for at få oprettet en Dynamitbog til jeres projekt. Det er gratis.

Dynamitbogen tilrettes til den brug klassen har valgt, og lærere og elever oprettes som brugere og kan nu udforme deres eget projekt i samarbejde på klassen og i dialog med modtagerklassen.

På dette undervisningssite findes desuden en grundig lærervejledning med beskrivelse arbejdsformer, læringssyn og af pædagogiske undervisningsforløb.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.dynamitbogen.dk/dynamit/info/index.php