Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Hvornår?

 

Første respons skal I have så hurtigt som muligt

Allerede mens I planlægger jeres arbejde og formulerer opgaven, kan I hente hjælp hos modtagerne af jeres dynamitbog (se her).

 

Når I har skrevet eller lavet første udkast til første side, skal I bede modtagerne om respons så I ikke laver en masse der ikke dur.

Brug responsen

Lav teksten/layout om efter den respons I har modtaget. Husk at bruge responsen når I arbejder videre.

 

Aftal indbyrdes og med jeres lærer hvor mange gange I skal bede om respons undervejs, og hvad der skal gives respons på.

 

Sidste respons

Til sidst, når I har skrevet alle teksterne, skal I have en afsluttende respons hvor det gælder om at fjerne de sidste sprogfejl, stavefejl og andre skønhedspletter.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.dynamitbogen.dk/dynamit/undervisning/dynamitbog/
modtagrespons/hvornaar/index.php