Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Modtag respons

 

En dynamitbog er ikke meget værd hvis ingen forstår den. Derfor skal I bede om at få respons på det I laver. Og I skal bruge responsen til at gøre jeres tekst bedre. Husk at lave klare aftaler om deadlines med dem I samarbejder med, så alle ved hvornår tekst og respons skal være færdig.

 

 

Læs mere under de enkelte punkter.

 

I kan altid vende tilbage for at repetere og hente gode råd om at modtage respons når I er gået i gang med at skrive.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.dynamitbogen.dk/dynamit/undervisning/dynamitbog/
modtagrespons/index.php