Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Opgaveformulering

Før I går i gang med jeres ide skal I blive enige om hvordan I vil gøre det. Her er nogle forslag til hvordan I kan komme frem til en god opgaveformulering.

Struktur på ideerne: Tankekort

Først kan I skabe struktur i jeres ideer med et tankekort.

Få vejledning til tankekort på siden Tankekort.

Fokuser ideen og formuler jeres opgave

Når I har lavet et grundigt tankekort, vil der være noget der er mindre vigtigt og andet der er mere centralt. Beslut jer for hvad I vil fokusere på, og så kan I fokusere jeres opgave helt præcist.

Få vejledning til at formulere jeres opgave.

Arbejdsplan og arbejdsfordeling

Nu skal I finde ud af hvad der skal til for at løse opgaven og I hvilken rækkefølge det skal ske. I skal også beslutte jer for om I vil deles om alt arbejdet eller om I vil fordele noget af det mellem jer.

Få vejledning i at lave en arbejdsplan og en arbejdsfordeling.

 

Når I er færdige, kan I se en opsamling på hvad I har skrevet. Det er vigtigt indimellem at vende tilbage til opgaveformuleringen og se om I følger den. Følger I den ikke, må I forsøge på at indrette jeres arbejde på opgaveformuleringen. Eller I må blive enige om at rette den til.

 

Hvis I gerne vil kunne ændre i de tekster I skriver på disse sider, skal I starte med at logge jer ind på undervisningsforsiden.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.dynamitbogen.dk/dynamit/undervisning/dynamitbog/
opgaveformulering/index.php