www.dynamitbogen.dk

 

www.dynamitbogen.dk er et ITMF-projekt udformet som en internet-portal.

  

Her har  10 fynske skoleklasser (2.-8. klasse) arbejdet sammen om at skabe dynamiske lærebøger til hinanden på internettet - på tværs af skoler, klasser og årgange.

 

Dynamitbogsportalen består af:

 

* et undervisningsområde

* et arbejdsområde

* et præsentationsområde

* dynamitbøgerne

 

På denne side præsenteres nogle af dynamitbogens aspekter. Det handler primært om, hvordan eleverne har arbejdet med projektet - og hvad de har fået ud af det.

 

Udover elevfortællingerne findes her også en introduktion til projektet samt en uddybende projektbeskrivelse. 

 

Se også de færdige dynamitbøger.

Elevfortælling af Trine Bundsgaard • www.trine.bundsgaard.net • trine@bundsgaard.net
SmartSite Publisher